,

Wyniki Komisji Oceny Wniosków o wsparcie finansowe w subregionie ciechanowskim

W dniu 15.11.2022r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW). Ocenie poddano cztery wnioski – biznesplany o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie łącznie 11 miejsc pracy w istniejących PS i w PES które przekształci się w PS.

Złożone wnioski w ocenie merytorycznej uzyskały liczbę punktów kwalifikująca do otrzymania dofinansowania. (Minimalna liczba procent/punktów uprawniająca do otrzymania wsparcia finansowego zgodnie z regulaminem wynosi 60 procent/ punktów).

Z informacją dotyczącą szczegółów przyznanego dofinansowania można zapoznać się TU.

Zwycięzcom gratulujemy!

Zwycięzcom gratulujemy!

Jednocześnie informujemy, że został zakończony nabór rekrutacyjny do ścieżki dotacyjnej w subregionie  ciechanowskim (tj. nabór na uzyskanie wsparcia finansowego na rzecz tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych) z uwagi na wyczerpaną alokacje środków na tą formę wsparcia.

Pliki do pobrania: