, , ,

100 mln zł na rozwój podmiotów ekonomii społecznej!

Prowadzisz Podmiot Ekonomii Społecznej i marzysz o zwiększeniu skali swojej działalności? Dostrzegasz perspektywiczne branże, które pomogą Ci zdywersyfikować przychody? A może masz inny pomysł na zwiększenie obrotów finansowych w swoim Podmiocie Ekonomii Społecznej? Jeśli odpowiedź na jedno z tych pytań brzmi: „TAK”, to świetnie się składa! Dlaczego? Właśnie ruszył pierwszy nabór w Programie „Odporność oraz rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej na lata 2022 – 2025”, realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Na swoje ambitne przedsięwzięcia możesz uzyskać od 100 do nawet 190 tys. zł bezzwrotnej dotacji!

Jak podkreśla Ministerstwo w ogłoszeniu, „głównym celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności.”

Główne założenia Programu:

 • w ramach pierwszego naboru, podmioty uprawnione mogą składać wnioski w terminie od 17 stycznia do 16 lutego 2023 roku do godz. 12:00 za pośrednictwem Generatora Wniosków [link]
 • w ramach programu możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego na jeden z trzech obszarów funkcjonowania Pomiotów Ekonomii Społecznej:
  • Obszar 1 – reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego.
  • Obszar 2 – budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.
  • Obszar 3 – wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej
 • Jeden podmiot może złożyć tylko jeden wniosek w ramach danego naboru.
 • Przedsięwzięcia w ramach pierwszego naboru Programu mogą być realizowane w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 listopada 2024 roku. Maksymalny czas trwania przedsięwzięcia to 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 • maksymalny czas realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu i związanych z nim działań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Przedsięwzięcia w ramach Programu mogą być realizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 listopada 2024 r
 • Program nie zakłada konieczności wniesienia wkładu własnego – zarówno finansowego, osobowego jak i rzeczowego
 • Minimalna kwota wsparcia, jakie może uzyskać podmiot uprawniony do udziału w konkursie to 100 tys. zł. Maksymalna – 190 tys. (po spełnieniu pewnych wymogów)
 • wśród kosztów kwalifikowanych są m.in. wydatki majątkowe (m.in. 70% wydatków) rozumiane jako wydatki inwestycyjne czy wydatki na zakupy unwestycyjne oraz wydatki bieżące (maks. 30%) takie jak np. wydatki administracyjne, koszty materiałów, środków eksploatacyjnych, koszty związane z promocją, wynagrodzenia, zakup towarów i usług. Szczegółowy wykaz wydatków kwalifikowanych znajduje się w Regulaminie Naboru
 • wśród wydatków niekwalifikowanych są takie jak np.: spłata zaległych zobowiązań, podatek od towarów i usług (VAT), zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej czy budowlanej, odsetki. Szczegółowy wykaz wydatków niekwalifikowanych znajduje się w Regulaminie Naboru

Przydatne linki:

Powodzenia!