Zapytanie ofertowe nr 5/BZP/DWES/FFW/2024

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

W związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim –
IWES 5” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Fundacja Fundusz
Współpracy zaprasza do składania ofert na stanowisko Specjalisty/stki ds. reintegracji dla Klientów
Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Przedmiot zamówienia:

  • Specjalista/stka ds. reintegracji

Dokumenty do pobrania:

Osoby do kontaktu:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: