Zapytanie ofertowe nr 6/BZP/DWES/FFW/2024

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

W związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim –
IWES 5” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Fundacja Fundusz
Współpracy zaprasza do składania ofert na stanowisko Doradcy specjalistycznego ds. instrumentów
finansowych i zamówień publicznych dla Klientów Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej.

Przedmiot zamówienia:

  • Doradztwo specjalistyczne ds. instrumentów finansowych i zamówień publicznych

Dokumenty do pobrania:

Osoby do kontaktu:

  • Marta Olejniczak
    tel.: 533 803 868
    e-mail: maolejniczak@cofund.org.pl

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: