, , ,

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej po raz ósmy!

Rozwój, reintegracja, odpowiedzialność, osobowość, odkrycie, a może po prostu… Super Marka? W tych sześciu kategoriach można zgłaszać swoje aplikacje w kolejnej, już 8. edycji Konkursu pn. „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2023” nad którym patronat objął Marszałek Województwa Mazowieckiego. Spiesz się! Nabór w Konkursie ogłoszonym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej trwa do 14 kwietnia 2023 roku.

Jak przekonują Organizatorzy, „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej” to wyróżnienie przyznawane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego najlepszym podmiotom, organizacjom pozarządowym oraz  osobom działającym na rzecz ekonomii społecznej na Mazowszu, wspierającym i zaangażowanym w rozwój i upowszechnienie ekonomii społecznej na Mazowszu.

Laureaci ubiegłorocznego Konkursu (2022) pn. „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej” / Fot. Andrzej Idziak

Konkurs adresowany jest do osób, organizacji oraz instytucji działających w obszarze w ekonomii społecznej, czyli:

 • spółdzielni socjalnych,
 • centrów integracji społecznej,
 • klubów integracji społecznej,
 • zakładów aktywności zawodowej,
 • warsztatów terapii zajęciowej,
 • spółdzielni pracy i inwalidów,
 • kół gospodyń wiejskich,
 • fundacji,
 • stowarzyszeń
 • spółek non-profit, zarejestrowanych i działających na terenie województwa mazowieckiego,
 • osób i instytucji z otoczenia ekonomii społecznej (jednostek samorządu terytorialnego, Urzędów Pracy oraz biznesu)

Jak już wspominaliśmy we wstępie, swoje aplikacje można zgłaszać w 6 kategoriach konkursowych:

 • Rozwój
 • Reintegracja
 • Odpowiedzialność
 • Osobowość
 • Odkrycie
 • Super Marka


Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Ważne informacje:

 • Szczegóły udziału w konkursie określa Regulamin (do pobrania tutaj)
 • aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać do: 14 kwietnia 2023 r. wniosek zgłoszeniowy pocztą elektroniczną na e-mail: andrzej.idziak@mcps.com.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty do siedziby Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Ekonomii Społecznej, pok. 502, V p., ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
 • Do wniosku zgłoszeniowego należy dołączyć prezentację działalności. Forma materiału – do wyboru: (zgodnie z Regulaminem). W warstwie merytorycznej, musi zawierać on odpowiedzi na pytania sformułowane w kryteriach oceny kategorii, w której Zgłaszający (-a) aspiruje do wyróżnienia (patrz: § 4 Regulaminu: Zasady konkursu).
 • W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, prosimy dzwonić na numer telefonu: (22) 376 85 65 (od 8:00 do 16:00) lub pisać na e-mail: andrzej.idziak@mcps.com.pl

Pliki do pobrania:

Powodzenia!