, , ,

Rozwój usług społecznych w społecznościach lokalnych – materiały z webinaru

Czym jest i jakie są założenia Regionalnego Plan Rozwoju i Deinstytucjonalizacji? Czy Lokalne Plany Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych to szansa dla JST? Na jakie wsparcie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w zakresie realizacji polityki społecznej mogą liczyć organizacje pozarządowe i samorządy? Odpowiedziom na te i wiele innych pytań poświęcony był ostatni webinar z pracownikami i ekspertami Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, który odbył się 16 marca 2023 roku. Dla osób, które nie mogły wziąć udziału w wydarzeniu lub chcą jeszcze raz zapoznać się z prezentowanymi materiałami – dzięki uprzejmości Prezenterów – przygotowaliśmy małe podsumowanie.


Część 1 / Założenia Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji (RPDI)

Założenia Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji (RPDI) przybliżyła Luiza Burba – kierownik Biura Usług Społecznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej


Część 2 / Lokalne Plany Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych (LPDI) – Oferta MCPS dla JST

Na temat Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych (LPDI) i związanej z tym oferty MCPS dla JST w postaci doradztwa, konsultacji prawnych czy szkoleń mówiła z kolei Larysa Gojło z Wydziału Projektów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej


Część 3 / Rola III sektora w dostarczaniu usług społecznych – Wsparcie dla JST w zakresie rozwoju usług społecznych

Ostatnia, trzecia część webinaru poświęcona była roli III sektora w dostarczaniu usług społecznych oraz możliwych instrumentach wsparcia dla JST w zakresie rozwoju usług społecznych. Tematy te przybliżył uczestnikom Robert Gajewski, Kierownik Wydziału Ekonomii Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Dziękujemy za udział w wydarzeniu!