, , ,

Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej – dołącz do grona przedsiębiorców społecznych!

Przedsiębiorczość społeczna? To coś więcej, niż wytwarzanie produktów i usług, poszukiwanie odbiorców na lokalnych rynkach i generowanie coraz większych przychodów. To także „coś ekstra” – coś, co daje siłę tym, którzy jej najbardziej potrzebują – osobom w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej, wykluczonym, zagrożonym społeczną izolacją. Zastanawiasz się, czy warto dołączyć do grona przedsiębiorców społecznych? Świetnie się składa, bo właśnie ruszamy z kolejną, czwartą edycją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej” i mamy wiele narzędzi wsparcia, które mogą Cię zainteresować!


Projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej” Fundacja Fundusz Współpracy realizuje nieprzerwalnie od 2012 roku, w ramach funkcjonowania akredytowanego, Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES). Bieżąca – czwarta edycja projektu – realizowana będzie w okresie od 1 maja 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku, dzięki współfinansowaniu przez przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Na jakim obszarze realizowany jest projekt?

 • radomskim (powiaty: Białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, m. Radom, szydłowiecki i zwoleński).
 • ostrołęckim (powiaty: ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski, m. Ostrołęka).
 • ciechanowskim (powiaty: pułtuski, płoński, ciechanowski, mławski, żuromiński).

Kto może liczyć na wsparcie w ramach projektu?

 • osoby, grupy zainteresowane utworzeniem nowego Przedsiębiorstwa Społecznego
 • aktywnie działające Przedsiębiorstwa Społeczne i Podmioty Ekonomii Społecznej
 • organizacje pozarządowe zainteresowane przekształceniem lub/i ekonomizacją
 • jednostki samorządu terytorialnego

Jakie instrumenty wsparcia oferujemy w ramach projektu?

 • dotacje inwestycyjne na tworzenie nowych miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych (PS),
 • wsparcie pomostowe dla Przedsiębiorstw Społecznych tworzących nowe miejsca pracy,
 • granty na inicjatywy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
 • szkolenia dla Podmiotów Ekonomii Społecznej / Przedsiębiorstw Społecznych,
 • organizacja wizyt studyjnych,
 • wsparcie animatorów oraz doradców Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej,
 • wsparcie specjalistyczne dla Podmiotów Ekonomii Społecznej / Przedsiębiorstw Społecznych (księgowość, marketing, doradztwo prawne).

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z jednym z naszych biur:

Zapraszamy!

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.