Bezpłatne doradztwo prawne

Masz problem np. z interpretacją przepisów prawa, czy prawidłowym wykonaniem czynności administracyjnych w związku z działalnością swojej organizacji? Skontaktuj się z jednym z naszych animatorów i skorzystaj z bezpłatnego wsparcia doradcy prawnego mOWES.

[bloki]

Dowiedz się więcej o pozostałych instrumentach wsparcia MOWES w subregionie ciechanowskim: