Otwarty nabór biznesplanów w subregionie radomskim zaowocował złożeniem dwóch wniosków.

W dniach 29-30.10.2019 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW). Ocenie poddano siedem wniosków – biznesplanów o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w nowozakładanym oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

W dniu 30 października w Ostrołęce przy ulicy Parkowej 6 odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Inkubacji i Rozwoju Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) przy Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim prowadzonym przez Fundację Fundusz Współpracy od 2012 roku.  Ośrodek posiada akredytację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdzającą wysoką jakość działań.  

W dniu 24.10.2019 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW). Ocenie poddano dwa wnioski- biznesplany o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym złożone  przez: 1. Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS 2. Spółdzielnia Socjalna „SZANSA” Wnioski w ocenie merytorycznej uzyskały minimum wymaganych punktów tj. 60 pkt./100pkt., i tym samy kwalifikują się […]

Konkurs biznesplanów w subregionie radomskim zaowocował złożeniem trzech wniosków. W dniu 9.10.2019 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków. Ocenie poddano trzy wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w  istniejącym przedsiębiorstwie społecznym. Do dofinansowania zakwalifikowano wszystkie trzy wnioski, które uzyskały minimalną ilość 18 pkt w ocenie merytorycznej.   1.Spółdzielnia Socjalna Pierrot & Róża 2.Fundacja Follow […]

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) zaprasza organizacje pozarządowe z powiatów: radomskiego, białobrzeskiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego, m. Radom – do składania wniosków na realizację inicjatywy/przedsięwzięcia w obszarze ekonomii społecznej w ramach konkursu „mikroGRANTY mOWES”.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) zaprasza organizacje pozarządowe z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego – do składania wniosków na realizację inicjatywy/przedsięwzięcia w obszarze ekonomii społecznej w ramach konkursu „mikroGRANTY mOWES”.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) zaprasza organizacje pozarządowe z powiatów: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski – do składania wniosków na realizację inicjatywy/przedsięwzięcia w obszarze ekonomii społecznej w ramach konkursu „mikroGRANTY mOWES”.