Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2018,

wszystkim naszym partnerom, współpracownikom oraz sympatykom, ale przede wszystkim „naszym” przedsiębiorstwom społecznym składamy najserdeczniejsze życzenia:

 autentycznego ciepła i radości pośród życzliwych Wam osób, zdrowia i siły spokoju oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w Nowym Roku.

Zespół Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Nasze badanie akcentujące zagadnienia pożytku publicznego, rynku pracy oraz rozwoju ekonomii społecznej  na Mazowszu jest dostępne online na stronie http://drogiwspolpracy.badanie.net 

Potrwa jeszcze do 22  GRUDNIA b.r.!

Do udziału w ankiecie zaproszone są szczególnie organizacje pozarządowe,  jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego oraz oczywiście różne przedsiębiorstwa społeczne. Ankieta jest anonimowa, wymagane jest tylko podanie powiatu, z którego pochodzi ankietowany. Jej wypełnienie zajmuje 15 minut.

Organizatorem badania jest Fundacja Fundusz Współpracy prowadząca Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wspólnie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej oraz innymi OWES-ami, prowadzonymi przez: Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE), Stowarzyszenie BORIS, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO), Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku (SOKiAL), Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego (CISI).

Uwaga! Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu rekrutacji w subregionie ostrołęckim do końca stycznia 2018 (poprzednio obowiązywał termin do 11 grudnia 2017).

Nadal zapraszamy osoby (fizyczne, prawne), które są zainteresowane założeniem/znalezieniem zatrudnienia w nowych przedsiębiorstwach społecznych. Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatów: ostrołęckiego wraz z m. Ostrołęka, przasnyskiego, makowskiego, wyszkowskiego, ostrowskiego.

Rekrutacja odbywa się w ramach projektu: „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego).

Szczegóły rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie oraz w innych dokumentach dostępnych w zakładce „do pobrania” (TUTAJ).Informacji udziela także Centrum Inkubacji i Rozwoju PES w Przasnyszu (dyżury w biurze można sprawdzić TUTAJ). Polecamy także kontakt telefoniczny z Łukaszem Wachowskim – animatorem w subregionie ostrołęckim– tel. 607 168 295. Pytania można także kierować pocztą elektroniczną na adres:lwachowski(at)cofund.org.pl lub bezpośrednio do regionalnego rekrutera: Doroty Macioch-Kowalskiej – dkowalska(at)cofund.org.pl.

Uwaga, przyjmujemy zapisy na warsztat w Radomiu pt.:

Podmioty Ekonomii Społecznej – zakładanie i administrowanie

Tych, którzy nie zaznajomili się jeszcze z ideą przedsiębiorstwa społecznego zapraszamy na szkolenie, które odbywa się dzień wcześniej, także w Radomiu (patrz poprzednie ogłoszenie). Ten warsztat jest dla tych, którzy znają już nieco idee ekonomii społecznej, chcieliby się zaangażować, ale nie wiedzą jeszcze jak to zrobić. 

Fundacja, stowarzyszenie, spółdzielnia socjalna a może Klub Integracji Społecznej czy jeszcze inaczej ? Jaką formę działalności społecznej wybrać i jak administrować podmiotem ekonomii społecznej, by osiągać założone cele?  Jakie wykorzystać szanse rozwoju, skąd wziąć środki na działania i jak pokonać trudności
w działalności?  Takie tematy podejmiemy już 12.12.2017.

ZAPRASZAMY

 Termin  szkolenia: 12.12.2017 r.,

Czas: godz. od 11:00  do 16:00,
Miejsce:
CIR Radom, Plac Stare Miasto 2 (w budynku Arki)

 

RAMOWY PLAN SZKOLENIA:

 – Kwestie prawne zakładania i funkcjonowania Podmiotów Ekonomii Społecznej.
 – Źródła finansowania działalności statutowej Podmiotów Ekonomii Społecznej.
 – Szanse i wyzwania w działalności społecznej.
 – Zakres formalnych obowiązków i zadań wynikających z przyjętej formy prawnej.

 

Liczba miejsc max 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w szkoleniu proszę zgłaszać do dnia 8.12.2017 roku drogą mailową na adres  mjankowska@cofund.org.pl  bądź telefonicznie pod numerem tel.602 315 824
W przerwie szkolenia zapraszamy Państwa na obiad.

 

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny
Szkolenie organizowane w ramach projektu
 „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz rekrutacyjny dla uczestników do pobrania

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
zaprasza  organizacje pozarządowe i grupy inicjatywne z subregionu radomskiego na warsztat:

Budowanie przedsiębiorstwa społecznego

 

Co to jest przedsiębiorstwo społeczne?  Jak zbudować prężnie działające przedsiębiorstwo społeczne? Skąd wziąć pomysł na działalność i jak  umacniać istniejące przedsiębiorstwa? O tym właśnie porozmawiamy na warsztacie.

Termin  szkolenia: 11.12.2017 r.,

Czas: godz. 11:00  do 16:00,
Miejsce:
CIR Radom, Plac Stare Miasto 2 (w budynku Arki)
Liczba miejsc: max 20 osób.

RAMOWY PLAN SZKOLENIA:

 – Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego i wybór formy prawnej.
 – Klucze do sukcesu przedsiębiorstwa społecznego.
 – Podstawowe informacje – prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego.
 – Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstwa społecznego.


Decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu proszę zgłaszać do dnia 8.12.2017 roku drogą mailową na adres  mjankowska@cofund.org.pl  bądź telefonicznie pod numerem tel.602 315 824.
W przerwie szkolenia zapraszamy Państwa na obiad.

 

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny
Szkolenie organizowane w
ramach projektu
 „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we współpracy z Centrum Organizacji Pozarządowych, zapraszają na szkolenie dla radomskich organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych pn. „Jak zaplanować kampanię 1%”.

Grudzień to ostatni dzwonek, by zaplanować kampanię 1%. Podchodząc do tematu odpowiedzialnie i realnie zwiększasz szanse Twojej organizacji na lepszy wynik. Na szkoleniu dowiesz się jak zacząć i kontynuować. Przyjdź, a poznasz sprawdzone, i co najważniejsze, skuteczne zasady dobrych kampanii 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Termin i czas szkolenia: 04.12.2017r., w godzinach od 11:15 do 15:00, 
Miejsce: Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu, ul. Struga 1

RAMOWY PLAN SZKOLENIA
1. Najpopularniejsze metody pozyskiwania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Prośba o wsparcie, czyli jak tworzyć komunikat fundraisingowy w kampanii 1%.
3. 1% po nowemu.
4. 1% i co dalej?

Liczba miejsc: maks. 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Udział w szkoleniu prosimy zgłaszać do dnia 30.11.2017 rok drogą mailową na adres mjankowska@cofund.org.pl bądź telefonicznie pod numerem tel.602 315 824.

W przerwie szkolenia zapraszamy Państwa na obiad. 
Szkolenie jest nieodpłatne. Jest organizowane w ramach projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uwaga organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego. Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej współpracy podmiotów ekonomii społecznej z samorządami. Badanie akcentujące zagadnienia pożytku publicznego, rynku pracy oraz rozwoju ekonomii społecznej potrwa do 6 grudnia 2017. Ankieta dostępna jest online na stronie http://drogiwspolpracy.badanie.net 

Wypełnienie ankiety zajmuje około 15 minut. Badanie przeprowadzane jest w celu zdiagnozowania lokalnych potrzeb, wyzwań, a także przeszkód w obszarze realizacji polityki społecznej na linii samorząd – a przedstawiciele społeczności lokalnej, działający w organizacjach pozarządowych i prowadzących działalność jako przedsiębiorstwa społeczne. – Dane uzyskane z ankiety pozwolą określić poziom i jakość współpracy oraz dialogu pomiędzy instytucjami samorządowymi a podmiotami ekonomii społecznej – mówi Michał Bargielski, odpowiedzialny w mOWES za badania i ewaluację. – Mamy nadzieję, że wyniki badań pomogą ulepszać standardy działań i wypracować skuteczne rozwiązania, a docelowo – efektywniej zwalczać lokalne problemy społeczne, w tym zwłaszcza te związane z zatrudnieniem i rozwojem ekonomii społecznej – dodaje. 

Aby wynik badania był jak najbardziej obiektywny zaproszenie do wypełnienia ankiety kierowane jest do wszystkich potencjalnych i faktycznych partnerów, a więc z jednej strony do: 

  • jednostek samorządu terytorialnego,

a z drugiej do tzw. podmiotów ekonomii społecznej (PES):

  • organizacji pozarządowych (fundacje/stowarzyszenia/kluby sportowe itp.)
  • a także przedsiębiorstw społecznych,  w tym spółdzielni socjalnych.

Międzysektorowe partnerstwo jest podstawą pomyślnego rozwoju zatrudnienia i przedsiębiorczości zakorzenionej w lokalnych społecznościach – mówi Daniel Prędkopowicz z Fundacji Fundusz Współpracy, kierownik Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES). – Współpraca między samorządem a sektorem ekonomii społecznej może przybierać różne formy, od wsparcia czy relacji klient-dostawca usług i towarów po wzajemne wykorzystywanie doświadczeń i kompetencji. Przedstawiciele organizacji pozarządowych czy przedsiębiorcy społeczni to bardzo często wysokiej jakości specjaliści, z których wiedzy samorząd może także korzystać np. przy tworzeniu dokumentów strategicznych. Dlatego współdziałanie jest tak istotne i korzystne dla każdej ze stron.

Badanie jest anonimowe (wskazane będą jedynie ramowo subregiony lub powiaty), a wszystkie wyniki prezentowane będą w zbiorczej formie, ukazując przekrojowo poszczególne zagadnienia. Dane dotyczą szerokiego spectrum zagadnień polityki społecznej wykraczających poza ekonomię społeczną. Osoby, które chcą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem mogą to zrobić do 6 grudnia 2017 r. Ankieta znajduje się na stronie www: http://drogiwspolpracy.badanie.net/

Organizatorem badania jest Fundacja Fundusz Współpracy prowadząca Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wspólnie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej oraz innymi OWES-ami, prowadzonymi przez: Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE), Stowarzyszenie BORIS, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO), Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku (SOKiAL), Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego (CISI).

24 listopada 2017 Sejm RP uchwalił „Ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw” (druk nr 1779). Od wejścia w życie poprzednich uregulowań prawnych minęło 10 lat, nowelizacja była więc konieczna. Z drugiej strony popularność ekonomii społecznej rośnie. Jak podaje strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „pod koniec 2013 r. w KRS zarejestrowanych było 936 spółdzielni socjalnych, to na koniec listopada 2016 r. było 1395 spółdzielni, a obecnie zarejestrowanych jest 1627 podmiotów”. Ten fakt także pociąga za sobą konieczność usprawnienia prawa.

Najważniejsze punkty nowo uchwalonej ustawy to:
– zmniejszenie minimalnej liczby założycieli spółdzielni socjalnej z 5 do 3 osób,

– konieczność zatrudnienia co najmniej 2 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

– możliwość powoływania konsorcjów spółdzielczych (np. aby wspólnie startować w przetargach),

– reintegracją zawodową i społeczną będą objęci nie tylko członkowie spółdzielni socjalnych, ale też ich pracownicy,

– spółdzielnie socjalne będą mogły ubiegać się o środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej bądź też poszukujących pracy bez zatrudnienia lub niewykonujących innej pracy zarobkowej,

– stworzono możliwość refundacji składek na ubezpieczenie społeczne oraz części kosztów pracodawcy opłacanych za pracowników spółdzielni socjalnej niebędących jej członkami, ale jednocześnie będących osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,

– osoby niepełnosprawne realizujące indywidualny program rehabilitacji zawodowej w ramach warsztatu terapii zajęciowej będą mogły odbywać praktyki w spółdzielni socjalnej.

Spółdzielnie socjalne mają 6 miesięcy na dostosowanie swoich statutów do wymogów określonych w nowych przepisach. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 11, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Informacja na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która stanowiła podstawę niniejszej publikacji. 
LINK do ustawy
Link do informacji na stronie Sejmu RP

Zapraszamy na seminarium pt.:

„Ekonomia społeczna Twoją szansą – możliwości wsparcia osób, instytucji i organizacji przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”,

które odbędzie się w dniu 01.12.2017 w godz. 12.00-14.00 w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „Amelia” w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. Kościuszki 24 (lokal nad sklepem Stokrotka).

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych poznaniem korzyści z tworzenia przedsiębiorstw społecznych, możliwości bezpłatnego wsparcia ze strony mOWES oraz warunków skorzystania z dotacji (nabór wniosków o dotację został już ogłoszony i potrwa do 11 grudnia 2017 r.).
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmuje swoim zasięgiem następujące powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski. Spotkanie odbędzie się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału do środy, 29 listopada 2017 pod nr tel. 607 168 295 lub mailowo: lwachowski@cofund.org.pl

W dniach 15-16 listopada 2017 w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Dobrej 56/66 w Warszawie odbyło się I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych. Na wydarzeniu była także obecna Pani Minister Elżbieta Rafalska. 

Konferencja była okazją do wymiany myśli, doświadczeń, inspiracji, prezentacji produktów i działalności przedsiębiorstw społecznych – ponieważ konferencji towarzyszyły Targi podmiotów ekonomii społecznej. W kuluarach zorganizowano także punkty doradcze w zakresie prawnym, finansowym, przedsiębiorczości wiejskiej, marketingu, zamówień publicznych. Pomocą służyli także pracownicy Fundacji Fundusz Współpracy, odpowiedzialni za sieciowanie i szkolenia kadry Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (we współpracy z OIC Poland Lublin).Ciekawego podsumowania misji i celów oraz funkcjonowania ekonomii społecznej w Polsce dokonał Przemysław Piechocki – przewodniczący Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, a uzupełnili kolejni prelegenci:

• Najważniejsze to wierzyć w ekonomię społeczną i patrzeć na jej rozwój w sposób perspektywistyczny,
• Najbardziej trwałe są te przedsiębiorstwa społeczne (PS), które odpowiadają na daną potrzebę społeczną i zapotrzebowanie rynku, a nie te założone wyłącznie „pod projekt”,
• Bardzo korzystna jest wymiana wiedzy i dobrych praktyk między OWES-ami,
• Ważne, aby wdrażać tzw. model organizacji uczącej się.
• Dobrze jeśli PS zauważają i doceniają swoje, nawet małe sukcesy,
• Oraz jeśli wyciągają wnioski z porażek (wg zasady „ten się myli, kto nic nie robi”),
• Bardzo wartościowym przygotowaniem gruntu pod ekonomię społeczną są lokalne partnerstwa,
• W rozwoju ekonomii społecznej, ale także w sferze społecznej doskwiera potrzeba nowego typu lidera – który bazując na stopniowym budowaniu kapitału społecznego skupia się na uruchomieniu procesów, które potem funkcjonują autokatalitycznie,
• Nowy lider zamiast „pchać i ciągnąć” „tańczy zmianę” (odwołanie do książki „Dance of change”) – czyli bazuje na kreatywnej radości.
• Lepiej sprawdza się synchronizacja oddolna, a nie odgórna.
• Nie należy się poddawać i nie dać się powstrzymać tym, którzy mówią „przecież nikt nie dał rady”(tu dr hab. Ryszard Praszkier podczas swojego wykładu pokazywał innowacyjne rozwiązania „starych” problemów społecznych z całego świata).
• Istnieją udogodnienia dla PS, które dają nowe lub przygotowywane rozwiązania prawne (klauzule zatrudnieniowe, klauzule zastrzeżone i inne klauzule społeczne, uczestnictwo w rewitalizacji, tworzenie konsorcjów spółdzielczych, spółdzielni rolniczych  – tu nowe regulacje są  w trakcie przygotowywania).
• Otwartość i odwaga prowadzi do innowacji społecznych (jak np.  gospodarstwa opiekuńcze.)

Na konferencji zapowiedziano także powstanie nowego raportu na temat ekonomii społecznej w Polsce oraz działania w ramach Laboratorium Ekonomii Społecznej.