Przedsiębiorstwa Społeczne wspierane przez mOWES

Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka”

Spółdzielnia Socjalna Samodzielność Praca Aktywność