Animacja środowiska lokalnego

Masz pomysł na nowe przedsiębiorstwo społeczne? Działasz w już istniejącym i szukasz pomysłów na jego dalszy rozwój? Chcesz skorzystać z bogatej oferty Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej? A może dostrzegasz ważny problem społeczny w swoim najbliższym otoczeniu i szukasz pomysłów na jego rozwiązanie? Skorzystaj z nieodpłatnego wsparcia naszych animatorów i skontaktuj się z jednym z nich!

Animator jest osobą “pierwszego kontaktu” ze społecznością lokalną, jego zadaniem jest m.in. diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska, inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji zamierzających rozpocząć działalność w formie podmiotu ekonomii społecznej (PES), budowanie pozytywnych relacji na linii PES - samorząd, wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych czy promocja przedsiębiorczości społecznej w środowisku lokalnym.

Jeśli jesteś zainteresowany/a ofertą Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, swój pierwszy krok powinnaś/eś wykonać właśnie do jednego z naszych animatorów.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z jednym z naszych animatorów:
  • Philipp Zalewski

    Animator / specjalista ds promocji i obsługi platformy tel. 533 424 303 pzalewski@cofund.org.pl

Dowiedz się więcej o pozostałych instrumentach wsparcia MOWES w subregionie radomskim: