Bezpłatne doradztwo do spraw rozwoju/coaching podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych i grup inicjatywnych

W którym kierunku rozwijać swoją organizacje? Jak zamknąć nieaktywny podmiot? Na te i wiele innych pytań dotyczących działalności Podmiotów Ekonomii Społecznej pomoże odpowiedzieć Ci doradca ds. rozwoju PES mOWES!

Operatorem doradztwa jest Fundacja Fundusz Współpracy, prowadząca Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Ośrodek posiada akredytację Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Od 2012 roku konsekwentnie świadczy szeroki wachlarz instrumentów wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorców społecznych z subregionów: radomskiego i ostrołęckiego, a od 2016 także dla subregionu ciechanowskiego. Doradztwo specjalistyczne w subregionie radomskim są jednym z instrumentów wsparcia w ramach projektów
 • “Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Bezpłatne wsparcie doradcy/coacha mOWES ds. rozwoju PES, PS i GI skierowane jest do organizacji/osób działających w sferze ekonomii społecznej lub zainteresowanych utworzeniem nowego PES. Dotyczy m.in.:
 • planowania strategicznego i tworzenia planu rozwoju każdej organizacji/grupy (PES/PS oraz grup inicjatywnych),
 • pomocy w procesie tworzenia nowych podmiotów wśród zidentyfikowanych grup inicjatywnych poprzez metody doradczo-szkoleniowe,
 • rozpoznania potrzeb i problemów grup inicjatywnych/PES/PS, pomocy w wyznaczaniu celów rozwoju każdej organizacji/grupy,
 • rozpoznania zapotrzebowania rynku na produkty i usługi, które mogłyby być świadczone przez objęte wsparciem organizacje,
 • zapewnienia wsparcia na każdym etapie rozwoju (zakładanie i rejestrowanie, uruchamianie działalności gospodarczej, odpłatnej działalności statutowej, podtrzymanie ich w początkowej fazie, rozwój działalności do etapu dojrzałego przedsiębiorstwa),
 • udzielania wskazówek dotyczących bieżącego zarządzania organizacją,
 • bieżącego monitoringu działalności grupy inicjatywnej/PES/PS/NGO,
 • rekomendowania wsparcia doradców specjalistycznych,
 • rozpoznania potrzeb i problemów biznesowych grup inicjatywnych/PES/PS, przygotowania na ich podstawie procesu coachingu oraz przeprowadzenia jego oceny,
 • opracowania planu naprawczego organizacji (jeśli zajdzie taka potrzeba),
 • pomocy w procesie zamykania nieaktywnych PES/PS.
Z bezpłatnego doradztwa  do spraw rozwoju PES mogą skorzystać:
 • grupy inicjatywne osób fizycznych (czyli osoby fizyczne, potencjalnie zainteresowane utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej)
 • osoby prawne (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne)
 • podmioty ekonomii społecznej
Aby skorzystać z bezpłatnego doradztwa do spraw rozwoju PES , prosimy o kontakt z jednym z naszych animatorów z subregionu radomskiego:
 • Philipp Zalewski

  Animator / specjalista ds promocji i obsługi platformy tel. 533 424 303 pzalewski@cofund.org.pl

Dowiedz się więcej o pozostałych instrumentach wsparcia MOWES w subregionie radomskim: