Szkolenia “Szyte na miarę”

Masz pomysł na organizację szkolenia w swojej miejscowości np. dla członków lokalnych organizacji pozarządowych i / lub pracowników samorządowych? Daj znać naszym animatorom! Chętnie pomożemy Ci je zorganizować i sfinansować większość kosztów z tym związanych!

Operatorem oferty szkoleniowej jest Fundacja Fundusz Współpracy, prowadząca Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Ośrodek posiada akredytację Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Od 2012 roku konsekwentnie świadczy szeroki wachlarz instrumentów wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorców społecznych z subregionów: radomskiego i ostrołęckiego, a od 2016 także dla subregionu ciechanowskiego. Szkolenia “szyte na miarę” w subregionie radomskim są jednym z instrumentów wsparcia w ramach projektów:
 • "Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim - IWES 4", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 • “Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Umowny termin “szyte na miarę” stosujemy w związku z tym, że organizując szkolenia nie narzucamy tematyki odgórnie, tylko wsłuchujemy się w oczekiwania ze strony lokalnych społeczności i w związku z tym dostosowujemy zakres szkolenia. Jeśli zatem chciałbyś/abyś zorganizować szkolenie np. dla organizacji pozarządowych ze swojej lokalnej społeczności i masz pomysł na temat szkolenia, daj znać naszym animatorom.
Szkolenia dedykowane są przedstawicielom podmiotów ekonomii społecznej (PES), do których zaliczamy:
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
 • Centra Integracji Społecznej
 • Kluby Integracji Społecznej
 • Zakłady Aktywności Zawodowej
 • Spółdzielnie Socjalne
 • Spółdzielnie Inwalidów / Niewidomych
 • Spółki kapitałowe prowadzące działalność non - profit (nie dla zysku)
 • Organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenie, fundacje), które w swoich działaniach używają instrumentów ekonomicznych do realizacji celów społecznych w ramach działalności odpłatnej
 • Koła Gospodyń Wiejskich
Szkolenia organizowane są na terenie subregionu radomskiego obejmującego powiaty:
 • białobrzeski,
 • kozienicki,
 • lipski,
 • przysuski,
 • radomski,
 • m. Radom,
 • szydłowiecki
 • zwoleński.
Tak, udział w szkoleniach nie wiąże się z żadnymi opłatami dla uczestników.
Przy organizacji szkoleń pokrywamy koszty związane z wynagrodzeniem dla prowadzącego, przygotowaniem materiałów szkoleniowych oraz poczęstunkiem. Od osób/instytucji, które chciałyby zorganizować szkolenie oczekujemy wsparcia w postaci nieodpłatnego udostępnienia sali na organizację szkoleń oraz wsparcia w dotarciu do lokalnej społeczności.
Nie posiadamy jednego, otwartego katalogu szkoleń, nasi animatorzy są otwarci na propozycje tematów, istotnych z punktu widzenia lokalnych organizacji pozarządowych. Wśród popularnych tematów szkoleń organizowanych przez mOWES przy współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego są:
 • RODO w organizacjach pozarządowych
 • Księgowość dla organizacji pozarządowych
 • Zarządzanie finansowe projektem
 • Księgowość dla KGW
 • Wniosek od A do Z. Jak rozwijać organizację?
 • Rola i zadania rad pożytku publicznego
 • Nowe wzory ofert dla organizacji pozarządowych
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego
 • Programy współpracy i konsultacje społeczne
 • Procedura konkursowa z ustawy o pożytku publicznym
W celu organizacji szkoleń, prosimy o kontakt z naszymi animatorami z subregionu radomskiego:
 • Philipp Zalewski

  Animator / specjalista ds promocji i obsługi platformy tel. 533 424 303 pzalewski@cofund.org.pl

Dowiedz się więcej o pozostałych instrumentach wsparcia MOWES w subregionie radomskim: