Przyjrzenie się z bliska, jak działa i funkcjonuje znane przedsiębiorstwo społeczne, skąd czerpie inspiracje i motywacje do działania, jak buduje swoją pozycję na rynku – m.in. temu służą wizyty studyjne organizowane przez mOWES.

Celem wizyty studyjnej jest przyjrzenie się z bliska, jak działa i funkcjonuje przedsiębiorczość społeczna oraz ekonomia społeczna i solidarna w innych, lokalnych społecznościach, skąd czerpie inspiracje i motywacje do działania, jak buduje swoją pozycję na rynku. Liczymy, że wizyty studyjne pozwolą zainspirować wielu przyszłych przedsiębiorców społecznych do działania.

Operatorem wizyt studyjnych jest Fundacja Fundusz Współpracy, prowadząca Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Ośrodek posiada akredytację Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Od 2012 roku konsekwentnie świadczy szeroki wachlarz instrumentów wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorców społecznych z subregionów: radomskiego i ostrołęckiego, a od 2016 także dla subregionu ciechanowskiego. Dotacje w subregionie radomskim są jednym z instrumentów wsparcia w ramach projektów:
  • "Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim - IWES 4", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
  • “Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
Z udziału w wizycie studyjnej mogą skorzystać:
  • grupy inicjatywne osób fizycznych (czyli osoby fizyczne, potencjalnie zainteresowane utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej)
  • osoby prawne (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne)
  • podmioty ekonomii społecznej
Tak. Całkowite koszty związane z organizacją wizyty studyjnej pokrywa Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Celem wizyty może być dowolne przedsiębiorstwo społeczne w Polsce, pod warunkiem, że koszty organizacji wyjazdu są uzasadnione, racjonalne i przemyślane.
W przypadku chęci organizacji wizyty studyjnej, prosimy o kontakt z naszymi animatorami z subregionu radomskiego:
  • Philipp Zalewski

    Animator / specjalista ds promocji i obsługi platformy tel. 533 424 303 pzalewski@cofund.org.pl

Dowiedz się więcej o pozostałych instrumentach wsparcia MOWES w subregionie radomskim: