Bezpłatne doradztwo księgowo – kadrowo – podatkowe

Prowadzisz lub planujesz utworzenie organizacji i potrzebujesz porady w zakresie księgowości lub podatków? Skontaktuj się z jednym z naszych animatorów i skorzystaj z bezpłatnego wsparcia doradcy księgowo – kadrowo – podatkowego mOWES!

Operatorem doradztwa jest Fundacja Fundusz Współpracy, prowadząca Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Ośrodek posiada akredytację Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Od 2012 roku konsekwentnie świadczy szeroki wachlarz instrumentów wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorców społecznych z subregionów: radomskiego i ostrołęckiego, a od 2016 także dla subregionu ciechanowskiego. Doradztwo specjalistyczne w subregionie radomskim są jednym z instrumentów wsparcia w ramach projektów
 • "Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim - IWES 4", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 • “Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Zakres tematyczny doradztwa księgowo - kadrowo - podatkowego obejmuje minimalnie następujące zagadnienia:
 • rachunkowość,
 • zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,
 • księgowość,
 • płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne,
 • zarządzanie organizacją,
 • zarządzanie pracownikami,
 • zarządzanie konfliktem i rozwiązywanie konfliktów.
Z doradztwa księgowo - kadrowo - podatkowego mogą skorzystać:
 • grupy inicjatywne osób fizycznych (czyli osoby fizyczne, potencjalnie zainteresowane utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej)
 • osoby prawne (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne)
 • podmioty ekonomii społecznej
Aby skorzystać z bezpłatnego doradztwa księgowo - kadrowo - podatkowego, prosimy o kontakt z jednym z naszych animatorów z subregionu radomskiego.
 • Philipp Zalewski

  Animator / specjalista ds promocji i obsługi platformy tel. 533 424 303 pzalewski@cofund.org.pl

Dowiedz się więcej o pozostałych instrumentach wsparcia MOWES w subregionie radomskim: